Zaproszenie do składania ofert na realizację doradztwa psychologicznego dla Uczestników/-czek projektu

Zapraszamy do składania ofert na realizację usług doradztwa psychologicznego dla Uczestników/-czek projektu wywodzących się z grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zatrudnianych w istniejących bądź nowotworzonych przedsiębiorstwach społecznych. Szczegóły w poniższych załącznikach.

Rozmiar czcionki
Duży kontrast