Zaproszenie do składania ofert na realizację doradztwa specjalistycznego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach projektu

Zapraszamy do składania ofert na realizację usług doradztwa specjalistycznego dla Podmiotów Ekomonii Społecznej w ramach projektu.

Zakres doradztwa specjalistycznego:
1. Doradztwo specjalistyczne w zakresie prawnym dla nowotworzonych oraz działających Podmiotów Ekonomii Społecznej.

2. Doradztwo specjalistyczne w zakresie księgowo-podatkowym dla nowotworzonych oraz działających Podmiotów Ekonomii Społecznej.

3. Doradztwo specjalistyczne w zakresie osobowym dla nowotworzonych oraz działających Podmiotów Ekonomii Społecznej.

4. Doradztwo specjalistyczne w zakresie finansowym dla nowotworzonych oraz działających Podmiotów Ekonomii Społecznej.

5. Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingowym dla nowotworzonych oraz działających Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Szczegóły w poniższych załącznikach.

Rozmiar czcionki
Duży kontrast