Rozstrzygnięcie postępowania na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych oraz osób planujących założenie Podmiotów Ekonomii Społecznej / Przedsiębiorstw Społecznych.

Poniżej przedstawiamy informację w przedmiotowym zakresie

Rozpoczynamy nabór Formularzy Zgłoszeniowych Grup Inicjatywnych z terenu powiatu zawierciańskiego

„OWES subregionu Centralno-Wschodniego 2024-2029” informuje, iż z dniem dzisiejszym tj. 08.07.2024r. rozpoczyna nabór Formularzy Zgłoszeniowych Grup Inicjatywnych z terenu powiatu zawierciańskiego, który będzie trwał do 29.07.2024r. (do godz. 23.59)

Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie w ramach Programu „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025. Edycja 2024.

W dniu 27 czerwca 2024 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków o wsparcie w ramach Programu „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025. Edycja 2024.

Informacja o planowanym terminie rozpoczęcia naboru Formularzy Zgłoszeniowych Grup Inicjatywnych z terenu powiatu zawierciańskiego

„OWES subregionu Centralno-Wschodniego 2024-2029” informuje, iż nabór Formularzy Zgłoszeniowych Grup Inicjatywnych z terenu powiatu zawierciańskiego będzie prowadzony w terminie od 08.07.2024r. do 29.07.2024r.

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS) oraz osób planujących założenie PES/PS

Zapraszamy do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS) oraz osób planujących założenie PES/PS w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego 2024-2029”

Unieważnienie postępowania w ramach Zapytania ofertowego nr 02/7.1/OWESCW/2024 z dnia 11.06.2024r.

Na podstawie zapisów pkt. X ust.3 Zapytania ofertowego nr 02/7.1/OWESCW/2024 z dnia 11.06.2024r. informujemy o unieważnieniu postępowania na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS) oraz osób planujących założenie PES/PS w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego 2024-2029”.

Lista inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego 2024 – 2029”

W dniu 20.06.2024r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej dotyczące oceny formularzy zgłoszeniowych grup inicjatywnych (FZGI) na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego 2024 – 2029”

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS) oraz osób planujących założenie PES/PS

Zapraszamy do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS) oraz osób planujących założenie PES/PS w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego 2024-2029”