Lista inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”. Lider Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

Szanowni Państwo! W dniu 06.12.2019 Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia przeprowadziła posiedzenie Komisji oceny formularzy zgłoszeniowych grup inicjatywnych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” Informujemy o zakończeniu ocen i publikacji Listy inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu Jednocześnie informujemy, iż inicjatywy ocenione pozytywnie, mogą rozpocząć …

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE „JAK ZAPLANOWAĆ, NAPISAĆ I ZREALIZOWAĆ PROJEKT MIĘDZYNARODOWY”

BEZPŁATNE SZKOLENIE JAK ZAPLANOWAĆ, NAPISAĆ I ZREALIZOWAĆ PROJEKT MIĘDZYNARODOWY… Z PERSPEKTYWY ZARZĄDZAJĄCEGO/ZARZĄDZAJĄCEJ ORGANIZACJĄ Bielsko-Biała, 12 – 13 grudnia 2019. Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy i nabycie umiejętności związanych z przygotowaniem organizacji do inicjowania, planowania i realizacji partnerskich projektów międzynarodowych oraz pozyskiwania na nie dofinansowania. Na szkolenie zapraszamy: Zarządzających – menadżerów, członków zarządów, rad, komisji… …

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2020 r.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2020 r.  W 2020 r. po raz drugi środki z krajowego funduszu szkoleniowego będą przeznaczone między innymi na priorytet dedykowany podmiotom ekonomii solidarnej.  Co się wydarzyło? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało propozycje priorytetów wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2020 r, a Rady Rynku Pracy się pozytywnie zaopiniować …

KONSULTACJE PUBLICZNE – Ocena wsparcia z EFS na rzecz włączenia społecznego

O tych konsultacjach Wypowiedz się do 19 grudnia: konsultacje społeczne w sprawie wsparcia EFS na rzecz włączenia społecznego Grupa docelowa Zapraszamy wszystkich obywateli i organizacje do udziału w tych konsultacjach. W szczególności poszukuje się wkładów:• Obywateli, niezależnie od tego, czy otrzymują lub otrzymali wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w celu promowania włączenia społecznego, zwalczania ubóstwa lub …

ZNAMY ZWYCIĘZCÓW TURNIEJU GRY PLANSZOWEJ „EKONOMIA SPOŁECZNA”

Za nami finał Turnieju gry planszowej „Ekonomia społeczna”. Wydarzenie odbyło się 6 listopada 2019 r. w siedzibie Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink w Katowicach. Zanim przystąpiono do rozgrywki, zaproszeni goście przedstawili szereg informacji, które mogły zainteresować młodzież podjęciem działań w obszarze ekonomii społecznej i przedsiębiorczości. Pan Mariusz Jankowski – Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice oraz Pan Łukasz Żółciak z Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink opowiedzieli o idei utworzenia …

Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie usług doradztwa specjalistycznego z zakresu finansowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej określonego w Zapytaniu ofertowym nr 04/9.3.1/OWESCW/2019 z dnia 23.10.2019

Poniżej przedstawiamy informację o wybranym Wykonawcy na prowadzenie usług doradztwa specjalistycznego z zakresu finansowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”. Doradztwo specjalistyczne w zakresie finansowym:Do podpisania umowy rekomendowana została firma: Kinga Chrzanowska,ul. Sarmacja 20A/78, 02-972 Warszawa

ZAMÓWIENIE ZASTRZEŻONE DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

Szanowni Państwo, 14 października Prezydent RP podpisał nową ustawę – Prawo zamówień publicznych. Ustawa jest ważnym krokiem ku usprawnieniu całego systemu zamówień publicznych i zwiększeniu dostępu do rynku dla małych i średnich przedsiębiorstw. W nowym Pzp znalazło się też miejsce dla spółdzielni socjalnych – podmiotów, których celem jest społeczna i zawodowa reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem. …

Lista inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”. Lider Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

Szanowni Państwo! W dniu 28.10.2019 Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia przeprowadziła posiedzenie Komisji oceny formularzy zgłoszeniowych grup inicjatywnych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” Informujemy o zakończeniu ocen i publikacji Listy inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu Jednocześnie informujemy, iż inicjatywy ocenione pozytywnie, mogą rozpocząć …

OGŁOSZENIE KONKURSU DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM „ASY ŚLĄSKIEJ EKONOMII SPOŁECZNEJ 2019”

Uchwałą nr 2313/74/VI/2019 z dnia 11 października 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs dla przedsiębiorstw społecznych w województwie śląskim „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019”. Głównym celem Konkursu jest wyróżnienie przedsiębiorstw społecznych prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, które najpełniej realizują i popularyzują ideę ekonomii społecznej, w szczególności poprzez: posiadanie odpowiedniego potencjału, w tym ekonomicznego i kadrowo-organizacyjnego, zapewniającego możliwości do dalszego rozwoju podmiotu, podejmowanie wartościowych inicjatyw z punktu …

Zapraszamy na webinarium dot. zakresu finansowania ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej UE (2021 – 2027)

Webinarium dedykowane omówieniu zgłaszanych uwag do propozycji dotyczących propozycji rozwiązań w zakresie finansowania ekonomii społecznej w przyszłej perspektywie finansowej UE (2021- 2027 (25.09.2019). Eksperci: Cezary Miżejewski (OZRSS) i Andrzej Radniecki (MRPiPS). Webinarium zorganizowano w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” (SIRES).

Lista inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”. Lider Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

Szanowni Państwo! W dniu 30.09.2019 Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia przeprowadziła posiedzenie Komisji oceny formularzy zgłoszeniowych grup inicjatywnych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” Informujemy o zakończeniu ocen i publikacji Listy inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu Jednocześnie informujemy, iż inicjatywy ocenione pozytywnie, mogą rozpocząć …

III Ogólnopolskie spotkanie sieciujące OWES

W dniach 14 i 15 października 2019 roku w Hotelu Novotel Airport w Warszawie odbędzie się spotkanie sieciujące Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – trzecie wydarzenie o charakterze ogólnopolskim, realizowane w ramach projektu Forum aktywności OWES, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Podczas dwudniowego spotkania będziemy dyskutować o przyszłości ekonomii …

Regionalny Konkurs Grantowy – 7 października 2019 roku, do godziny 12.00

Tegoroczna edycja Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności została ogłoszona 8 sierpnia, a wnioski można składać do 7 października 2019 roku, do godziny 12.00. O granty mogą ubiegać się organizację ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców: miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki, organizacje pozarządowe, …

Raport z konsultacji propozycji rozwiązań w zakresie finansowania ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej UE (2021 – 2027)

Podsumowanie spotkań makroregionalnych z przedstawicielami ROPS, Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej, IZ i IP RPO oraz spotkania z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej. W ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” rozpoczęto jesienią 2018 r. prace eksperckie nad przygotowaniem propozycji rozwiązań w zakresie finansowania ekonomii społecznej ze środków Unii Europejskiej, które mogą stanowić podstawę prac nad …

Rozmiar czcionki
Duży kontrast