Lista inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”. Lider Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

W dniu 15.07.2020r. odbyło się posiedzenie Komisji oceny formularzy zgłoszeniowych grup inicjatywnych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Informujemy o zakończeniu ocen i publikacji …

Przedłużenie konkursu pn. „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020”!!

Pragniemy poinformować, iż konkurs Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 został przedłużony do 31.07.2020r.
W obecnej, trudnej dla podmiotów ekonomii społecznej sytuacji wywołanej pandemią COVID-19, przewidziano również dodatkowe wsparcie w formie nagrody rzeczowej, związane np. z doposażeniem podmiotu ekonomii społecznej w zakresie prowadzonej przez niego działalności.

Uwaga – nieczynne!

Informujemy, iż dnia 12.06.2020 Biuro Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia oraz Biura Partnerów Projektu OWES będą nieczynne.

Wznawiamy obsługę bezpośrednią!

Informujemy, iż z dniem 18.05.2020 roku wznawiamy obsługę bezpośrednią Klientów Fundacji oraz Uczestników i Uczestniczek Projektów, z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa mających na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19.

Zmiana Regulaminu projektu – dokumentacja potwierdzająca kwalifikowalność Uczestników/-czek projektu

W związku z trwającym stanem epidemii oraz znaczącymi ograniczeniami w funkcjonowaniu instytucji publicznych typu Powiatowe Urzędy Pracy czy Ośrodki Pomocy Społecznej, a tym samym brakiem możliwości otrzymywania na bieżąco zaświadczeń wydawanych przez w/w podmioty, informujemy o wprowadzonych zmianach w Regulaminie projektu, które mają na celu nieznaczne złagodzenie restrykcji związanych z dołączaniem dokumentów potwierdzających kwalifikowalność uczestników/-czek projektu przy składaniu wniosku o przyznanie dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy.

Lista inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”. Lider Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

W dniu 11.05.2020r. odbyło się posiedzenie Komisji oceny formularzy zgłoszeniowych grup inicjatywnych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Tarcza antykryzsowa 2.0

Dnia 18 kwietnia 2020 roku Rząd uchwalił tzw. Tarczę antykryzysową 2.0. Wsparciem zostały objęte między innymi spółdzielnie socjalne. Ponadto możliwość objęcia wsparciem firm zatrudniających od 10 do 49 osób w postaci zwolnienia w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS, to główne i najważniejsze rozwiązanie, jakie wprowadza nowelizacja tarczy antykryzysowej.

Zmiana Regulaminu projektu – możliwość zmniejszenia wymiaru czasu pracy osób zatrudnianych w przedsiębiorstwach społecznych!

Mając na uwadze ogłoszony z dniem 20.03.2020r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a w konsekwencji znaczące ograniczenia w możliwości prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa społeczne w Regulaminie projektu wprowadzono zapisy mające na celu wspomóc przedsiębiorców w utrzymaniu miejsc pracy. Poniżej przedstawiamy zmianę umożliwiającą przedsiębiorstwom społecznym zmniejszenie etatowości zatrudnionych osób (Uczestników/-czek projektu) do minimum ¼ etatu miesięcznie.

Rozstrzygnięcie postępowania na organizację i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych wraz egzaminem i certyfikatem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje/kompetencje określonych w zapytaniu ofertowym nr 03/9.3.1/OWESCW/2020

Przedstawiamy informację o wybranym Wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych wraz egzaminem i certyfikatem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje/kompetencje dla Uczestników/-czek projektu
„OWES subregionu Centralno-Wschodniego”.

Tarcza antykryzysowa – praktyczne vademecum

Wiele firm i instytucji odczuwa skutki epidemii koronawirusa w Polsce.
Rząd zdecydował się na wprowadzenie specjalnej tarczy antykryzysowej, która w zamierzeniu ma pozwolić przetrwać przedsiębiorcom ten najtrudniejszy okres.

Lista inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”. Lider Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

W dniu 01.04.2020r. odbyło się posiedzenie Komisji oceny formularzy zgłoszeniowych grup inicjatywnych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Rozmiar czcionki
Duży kontrast