Wszelkie FORMY WSPARCIA oferowane w ramach projektu są BEZPŁATNE!!!

Przypominamy, iż projekt „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W związku z powyższym wsparcie doradczo-szkoleniowe świadczone na rzecz uczestników projektu przez nasz OWES jest BEZPŁATNE!!!.

18.07.2019 r. POSIEDZENIE KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

POSIEDZENIE KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie środków finansowych – dotacji oraz podstawowego wsparcia pomostowego dla przedsiębiorstw społecznych w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dot. koncepcji ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce w nowej perspektywie finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027.

Spotkanie organizowane jest dla podmiotów ekonomii społecznej – w szczególności przedsiębiorstw społecznych. Spotkanie odbędzie się 17 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Żurawia 4a, sala 200 Szczegółowe informacje i rejestracja:beata.kur@mrpips.gov.pl (22 461 61 38) oraz anna.moskwa@mrpips.gov.pl (22 461 61 36). Prosimy o zgłoszenia do …

Lista inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”. Lider Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

Szanowni Państwo! W dniu 03.07.2019 Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia przeprowadziła posiedzenie Komisji oceny formularzy zgłoszeniowych grup inicjatywnych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” Informujemy o zakończeniu ocen i publikacji Listy inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu Jednocześnie informujemy, iż inicjatywy ocenione pozytywnie, mogą rozpocząć …

04.06.2019 r. POSIEDZENIE KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

POSIEDZENIE KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie środków finansowych – dotacji oraz podstawowego wsparcia pomostowego dla przedsiębiorstw społecznych w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Lista inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”

Szanowni Państwo! W dniu 10.05.2019r. odbyło się posiedzenie Komisji oceny formularzy zgłoszeniowych grup inicjatywnych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Informujemy o zakończeniu ocen …

WEŹ UDZIAŁ W ŚLĄSKIM KONWENCIE PODMIOTÓW REINTEGRACYJNYCH W WIŚLE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza przedstawicieli Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej z województwa śląskiego do udziału w dwudniowym Konwencie Podmiotów Reintegracyjnych, który odbędzie się w dniach 23-24 maja 2018 r. w Wiśle, w hotelu „Pod Jedlami” przy ul. Beskidzkiej 17.Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym organizatorzy …

Lista inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”. Partner ARK Agencja Pracy

Szanowni Państwo! W dniu 23.04.2019r. odbyło się posiedzenie Komisji oceny formularzy zgłoszeniowych grup inicjatywnych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Informujemy o zakończeniu ocen …

Lista inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”. Lider Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

Szanowni Państwo! W dniu 16.04.2019 odbyły się oceny formularzy zgłoszeniowych grup inicjatywnych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W dniu 16.04.2019r. Fundacja …

Lista inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”. Partner ARK Agencja Pracy

Szanowni Państwo! W dniu 05.04.2019r. odbyło się posiedzenie Komisji oceny formularzy zgłoszeniowych grup inicjatywnych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Informujemy o zakończeniu ocen …

ZAKUP PROSPOŁECZNY TERAZ RÓWNIEŻ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego podpisał z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi umowę licencyjną, która daje możliwość certyfikowania podmiotów ekonomii społecznej w województwie śląskim i uprawnia do nadawania im Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”. Czym jest Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”? Cel jego istnienia jest bardzo prosty. Z jednej strony daje on klientom szansę kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, …

Dokumenty

Aby skorzystać z pomocy OWES należy zapoznać się z regulaminem funkcjonowania OWES oraz wypełnić formularze zgłoszeniowe. W zakładce Dokumenty znajdują się pliki do pobrania Serdecznie zapraszamy do kontaktu i korzystania z naszej pomocy.

Spotkania animacyjne

Animacja społeczna to odkrywanie we współpracy z innymi ludźmi nowych możliwości, własnego potencjału, prawdziwych potrzeb – siły sprawczej jaka jest w NAS ludziach. Metoda animacji społecznej – jest praktyką edukacyjną, pobudzającą ludzi (osoby, grupy, zbiorowości, społeczności lokalne) do samodzielnego projektowania (diagnozowania, planowania, ewaluacji) i realizowania (mobilizowania, wdrażania) działańzorientowanych na społeczne rozwiązywanie problemów, zaspokajanie potrzeb z …

Akredytacja

Miło nam poinformować, iż dnia 14.12.2018 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej FRAPZ tworzonemu przez: Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia – lidera Renatę Pytlarz Kowalską ARK AGENCJA PRACY – partnera Spółdzielnie Socjalną „KUŹNIA” – partnera „PRO-INWEST” S.C. Andrzej Dobrowolski, Danuta Dobrowolska, Małgorzata Dobrowolska – partnera Status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej …

Rozmiar czcionki
Duży kontrast