Zaproszenie do składania ofert na świadczenie kompleksowych usług organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych wraz z egzaminem i certyfikatem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje/kompetencje dla Uczestników/-czek projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie kompleksowych usług organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych wraz z egzaminem i certyfikatem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje dla Uczestników/-czek projektu

Życzenia Wielkanocne

Szanowni Państwo,
Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia przesyła najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Wielkiej Nocy!

WEBINAR o Preferencyjnych Pożyczkach dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z terenu całej Polski na START i na ROZWÓJ działalności w dniu 22.03.2023 roku, godz. 11:00.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach jako Pośrednik Finansowy Projektu ,,Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej’’ serdecznie zaprasza Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, Punkty Obsługi Klienta oraz wszystkie Podmioty Ekonomii Społecznej z obszaru całego kraju na WEBINAR o Preferencyjnych Pożyczkach dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z terenu całej Polski na START i na ROZWÓJ działalności.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie kompleksowych usług organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych wraz z egzaminem i certyfikatem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje/kompetencje dla Uczestników/-czek projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie kompleksowych usług organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych wraz z egzaminem i certyfikatem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje dla Uczestników/-czek projektu

Zaproszenie do składania ofert na kompleksową organizację wizyt studyjnych w ramach dziesięciu 2-dniowych wyjazdów dla łącznej grupy 150 osób będących Uczestnikami/-czkami projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”

Zapraszamy do składania ofert na kompleksową organizację wizyt studyjnych w ramach dziesięciu 2-dniowych wyjazdów dla łącznej grupy 150 osób będących Uczestnikami/-czkami projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” na kompleksową organizację wizyt studyjnych w ramach dziesięciu 2-dniowych wyjazdów dla łącznej grupy 150 osób będących Uczestnikami/-czkami projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022-2025

Szanowni Państwo,
Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025. Głównym celem Programu jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności.

Rozmiar czcionki
Duży kontrast