Zaproszenie do składania ofert na świadczenie kompleksowych usług organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego wraz z egzaminem i certyfikatem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje/kompetencje dla Uczestników/-czek projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie kompleksowych usług organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego wraz z egzaminem i certyfikatem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje dla Uczestników/-czek projektu

Projekt Ustawy o Ekonomii Społecznej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 3 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła w trybie obiegowym projekt ustawy o ekonomii społecznej. Wczoraj ustawa została skierowana do rozpatrzenia przez Sejm RP.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie kompleksowych usług organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego wraz z egzaminem i certyfikatem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje/kompetencje dla Uczestników/-czek projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie kompleksowych usług organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego wraz z egzaminem i certyfikatem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje dla Uczestników/-czek projektu

Lista inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”. Lider Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

W dniu 29.04.2022r. odbyło się posiedzenie Komisji oceny formularzy zgłoszeniowych grup inicjatywnych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Rozstrzygnięcie postępowania na organizację i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych wraz egzaminem i certyfikatem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje/kompetencje dla Uczestników/-czek projektu określonych w zapytaniu ofertowym nr 01/9.3.1/OWESCW/2022

Poniżej przedstawiamy informację w przedmiotowym zakresie: W części I – Kurs/Szkolenie pn. „Human resources” wraz z egzaminem dla 4 osób Do podpisania umowy rekomendowana została firma:Centrum Kształcenia Zawodowego Factory Talent Piotr Nowaczek., 27-200 Starachowice, ul. Zgodna 2 W części II – Kurs/Szkolenie pn. „Prezentacja biznesowa i wystąpienia publiczne” wraz z egzaminem dla 5 osób BRAK …

Przedłużenie terminu konkursu „ ZNAK JAKOŚCI EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ 2022”

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów – Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Europejskiego  Domu Spotkań
– Fundacji Nowy Staw,  pragniemy zaprosić Państwa – jako
przedstawicieli OWES
 – do ubiegania się o Znak
Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej w edycji 2022.

Nabór wniosków został
przedłużony do dnia 04 maja 2022 r.

Życzenia Wielkanocne

Szanowni Państwo,Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia przesyła najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Wielkiej Nocy!

Śląskie NOWE FIO 2021-2023

Szanowni Państwo,
już 19 kwietnia 2022 o godz. 9.00 startuje nowy nabór na rozwój instytucjonalny młodych organizacji pozarządowych w ramach rządowego konkursu Śląskie NOWE FIO 2021-2023.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie kompleksowych usług organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego wraz z egzaminem i certyfikatem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje/kompetencje dla Uczestników/-czek projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie kompleksowych usług organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego wraz z egzaminem i certyfikatem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje dla Uczestników/-czek projektu

Rozmiar czcionki
Duży kontrast