Lista inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”. Lider Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

W dniu 10.09.2020r. odbyło się posiedzenie Komisji oceny formularzy zgłoszeniowych grup inicjatywnych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Lista inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”. Lider Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

W dniu 19.08.2020r. odbyło się posiedzenie Komisji oceny formularzy zgłoszeniowych grup inicjatywnych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Lista inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”. Lider Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

W dniu 15.07.2020r. odbyło się posiedzenie Komisji oceny formularzy zgłoszeniowych grup inicjatywnych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Informujemy o zakończeniu ocen i publikacji …

Przedłużenie konkursu pn. „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020”!!

Pragniemy poinformować, iż konkurs Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 został przedłużony do 31.07.2020r.
W obecnej, trudnej dla podmiotów ekonomii społecznej sytuacji wywołanej pandemią COVID-19, przewidziano również dodatkowe wsparcie w formie nagrody rzeczowej, związane np. z doposażeniem podmiotu ekonomii społecznej w zakresie prowadzonej przez niego działalności.

Uwaga – nieczynne!

Informujemy, iż dnia 12.06.2020 Biuro Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia oraz Biura Partnerów Projektu OWES będą nieczynne.

Wznawiamy obsługę bezpośrednią!

Informujemy, iż z dniem 18.05.2020 roku wznawiamy obsługę bezpośrednią Klientów Fundacji oraz Uczestników i Uczestniczek Projektów, z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa mających na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19.

Zmiana Regulaminu projektu – dokumentacja potwierdzająca kwalifikowalność Uczestników/-czek projektu

W związku z trwającym stanem epidemii oraz znaczącymi ograniczeniami w funkcjonowaniu instytucji publicznych typu Powiatowe Urzędy Pracy czy Ośrodki Pomocy Społecznej, a tym samym brakiem możliwości otrzymywania na bieżąco zaświadczeń wydawanych przez w/w podmioty, informujemy o wprowadzonych zmianach w Regulaminie projektu, które mają na celu nieznaczne złagodzenie restrykcji związanych z dołączaniem dokumentów potwierdzających kwalifikowalność uczestników/-czek projektu przy składaniu wniosku o przyznanie dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy.

Rozmiar czcionki
Duży kontrast