Zaproszenie do składania ofert na świadczenie kompleksowych usług organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego wraz z egzaminem i certyfikatem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje dla Uczestników/-czek projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie kompleksowych usług organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego wraz z egzaminem i certyfikatem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje dla Uczestników/-czek projektu

Lista inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”. Lider Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

W dniu 31.08.2021r. odbyło się posiedzenie Komisji oceny formularzy zgłoszeniowych grup inicjatywnych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

„Śląskie NOWEFIO 2021-2023”

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości z Bielska-Białej wspólnie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika zaprasza do udziału w projekcie grantowym „Śląskie NOWEFIO 2021-2023”. Projekt skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych (do 5 lat) oraz grup nieformalnych z terenu woj. śląskiego.

Lista inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”. Lider Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

W dniu 13.08.2021r. odbyło się posiedzenie Komisji oceny formularzy zgłoszeniowych grup inicjatywnych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Lista inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”. Lider Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

W dniu 23.06.2021r. odbyło się posiedzenie Komisji oceny formularzy zgłoszeniowych grup inicjatywnych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia

Ruszyła 10. edycja Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia. W ramach Konkursu [eS] nagradzamy tych, którzy z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z zaangażowaniem na rzecz rozwiązywania ważnego problemu społecznego. W zeszłym roku ze względu na pandemię musieliśmy przełożyć jubileuszową edycję. Tym bardziej cieszy nas to, że możemy wrócić i kontynuować działania na rzecz doceniania ogromnie ważnej pracy przedsiębiorstw społecznych w Polsce.

V Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Szanowni Państwo,
zapraszamy Państwa do udziału w V Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej,
które będzie miało formułę on-line. W ramach wydarzenia zaplanowano cykl pięciu
spotkań w zróżnicowanych formułach, tj. konferencji, seminariów, a także
nowatorskiej formuły open space technology.

Lista inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”. Lider Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

W dniu 20.05.2021r. odbyło się posiedzenie Komisji oceny formularzy zgłoszeniowych grup inicjatywnych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Eco Value – nasza inicjatywa w mediach

Na antenie TVP3 Katowice ukazał się materiał o jednej z inicjatyw utworzonych dzięki wsparciu udzielonemu przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu Centralno-Wschodniego – Eco Value Sp. z o. o.

Rozmiar czcionki
Duży kontrast