Standardy OWES

Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) stanowią dokument określający zadania OWES, sposób ich funkcjonowania oraz świadczenia usług na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych.

Poniżej aktualna wersja Standardów OWES (obowiązująca od 1 stycznia 2021 r.):

Standardy_OWES_01.2021r.

Wersje archiwalne:

Standardy_OWES_11.2019r.

Rozmiar czcionki
Duży kontrast