Standardy OWES

Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) stanowią dokument określający zadania OWES, sposób ich funkcjonowania oraz świadczenia usług na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych.

Poniżej do pobrania plik PDF z aktualną wersja Standardów OWES (obowiązująca od 01 stycznia 2023 r.):