Oferta doradztwa specjalistycznego OWES

Doradztwo specjalistyczne adresowane jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS) i obejmuje pięć zakresów tematycznych tj. prawny, księgowo-podatkowy, osobowy, finansowy i marketingowy.

Szczegółowy zakres doradztwa specjalistycznego dostępny poniżej do pobrani w pliku PDF: