Pro-Inwest

Firma Pro-Inwest świadczy kompleksowe usługi w zakresie:

  • szkoleń i kursów kwalifikacyjnych
  • doradztwa dla osób i firm, instytucji i organizacji pozarządowych
  • projektów badawczych
  • pośrednictwa pracy
  • psychoterapii i diagnostyki
  • projektów pomocowych Europejskiego Funduszu Społecznego

Dzisiejszym efektem jest współpraca z ponad 100 ekspertami, wykładowcami, doradcami różnych dziedzin; realizacja usług dla administracji państwowej i samorządowej, dużych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, firm sektora MŚP, organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy, ośrodków pomocowych i szkoleniowych. 

Dotychczas zrealizowaliśmy 21 projektów EFS na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Dodatkowym atutem jest posiadana przez nas nowoczesna infrastruktura, w tym wysokiej klasy własne sale konferencyjne, szkoleniowe, gabinety terapeutyczne, pracownie i laboratoria badawcze.

Dane kontaktowe: 

Katowice 40-142
ul. Modelarska 10 
tel.  + 48 32 209 05 32
e-mail: pro-inwest@pro-inwest.org