Oferta szkoleniowa OWES

Poniżej przedstawimy Państwu główne obszary tematyczne szkoleń kierowanych do Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), w tym Przedsiębiorstw Społecznych (PS).

  1. Zagadnienia administracyjno-prawne związane z powoływaniem PES/PS oraz ich funkcjonowaniem.
  2. Aspekty finansowe i księgowe, zarządzanie finansami w PES/PS.
  3. Planowanie strategiczne w PES/PS.
  4. Tworzenie biznesplanów/planów restrukturyzacji oraz marketing PES/PS.
  5. Zarządzanie projektami w PES/PS.
  6. Źródła finansowania PES/PS.
  7. Doskonalenie umiejętności społecznych i interpersonalnych kadry PES/PS.

Szczegółowy zakres szkoleń dostępny poniżej:

Oferta szkoleń dla PES i PS

Rozmiar czcionki
Duży kontrast