Inicjatywy

Poniżej przedstawiamy inicjatywy, które powstały w ramach naszego projektu „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”


* FUNDACJA OFIARUJ SERCE *

Fundacja Ofiaruj Serce

ul. Kościuszki 6
41-500 Chorzów

branża: telefundraising, telemarketing, pośrednictwo w sprzedaży towarów i usług.

www.fundacjaofiarujserce.pl

Dzięki wsparciu uzyskanemu z Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w ramach projektu OWES subregionu Centralno-Wschodniego, możemy realizować nasz cel, którym jest szeroko pojęta działalność dobroczynna i charytatywna.

Nasza fundacja została powołana, aby wspierać najbardziej potrzebujących ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz osób, które poprzez różne sytuacje losowe znalazły się w trudnym położeniu życiowym i materialnym. Poprzez swoje działania pomagamy w pozyskiwaniu niezbędnego sprzętu, często ratującego życie, jak również sprzętu ortopedycznego czy rehabilitacyjnego. Wyposażamy szpitale oraz inne placówki medyczne. Pozyskujemy fundusze na zakup ubrań, zabawek, żywności, leków oraz wielu innych artykułów niezbędnych do codziennego funkcjonowania.

Wspieramy również oświatę poprzez zakup wszelkiego rodzaju artykułów i pomocy szkolnych oraz prowadzimy działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży. Dążymy do tego,aby nasi podopieczni i ich rodziny pomimo przeciwności losu mieli świadomość, że nie zostali sami w sytuacji kryzysowej. Głęboko wierzymy, że w ich sercach na nowo zakiełkuje nadzieja..

Prezes Zarządu
Jolanta Czaja

* PIEKARNIA RZEMIEŚLNICZA *

PIEKARNIA RZEMIEŚLNICZA

Otwarcie – wrzesień 2019
Czynne 24h

ul. Warszawska 14
41-200 Sosnowiec

branża: gastronomia.

W samym centrum Sosnowca przy ulicy Warszawskiej 14 dzięki wsparciu uzyskanemu z Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w ramach projektu OWES subregionu Centralno-Wschodniego powstaje przedsiębiorstwo społeczne, które prowadzić będzie piekarnię rzemieślniczą. 

Piekarnia czynna będzie całą dobę. Będziemy oferować najwyższej, jakości polskie tradycyjne wypieki na oryginalnych recepturach, a cała produkcja odbywać się będzie na miejscu. Pracę remontowe dobiegają już końca i zapraszamy we wrześniu na otwarcie.


Prezes Zarządu
Partycja Batog


* ECO VALUE *

ECO VALUE SP. Z O.O.

ul. Górniczego Stanu 130
40-457 Katowice 

branża: produkcja ekologicznych słomek/rurek do napojów.

www.bioslomka.pl

Dzięki wsparciu uzyskanemu z Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w ramach projektu OWES subregionu Centralno-Wschodniego, realizujemy projekt, łączący dwie idee – odpowiedzialności ekologicznej oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

ECO Value jest przedsiębiorstwem społecznym Non Profit, które tworzy markę BIOSŁOMKA. Zajmujemy się produkcją ekologicznych słomek do picia, które są pozbawione glutenu, całkowicie biodegradowalne i sterylizowane metodą mikrofalową, dzięki czemu są całkowicie bezpieczne do użytkowania.

Zatrudniamy osoby z niepełnosprawnościami, które pracą swoich rąk produkują – wytwarzają słomki do picia z polskich upraw żyta.

Naszym celem jest dbanie o środowisko i o ludzi w nim żyjących. Wierzymy, że nasza wrażliwość pozwoli zrobić krok by zmniejszyć tempo zanieczyszczania środowiska i degradacji naszej Planety. Dajemy ludziom z niepełnosprawnościami szansę na nowe życie pełne radości oraz poczucia, że mimo traumatycznych wydarzeń i chorób są wciąż potrzebni, a ich praca przynosi namacalny rezultat.
 


Prezes Zarządu
Katarzyna Dyktyńska – Bańka* MAG-CATERING *

Otwarcie – sierpień 2019

ul. Baczyńskiego 25a
41-200 Sosnowiec

branża: gastronomia i catering.

www.eatlovers.eu

Dzięki wsparciu uzyskanemu z Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w ramach projektu OWES subregionu Centralno-Wschodniego, udało nam się zbudować firmę o uznanej renomie, która nie tylko zaspokaja różne potrzeby, ale jest także przydatna dla świata i rozwiązuje konkretne problemy. Tak właśnie powstało przedsiębiorstwo społeczne Eat Lovers w Sosnowcu, gdzie przygotowujemy smaczne i zdrowe jedzenie na całą Polskę.

Naszą misją oprócz miłości do jedzenia jest danie szansy tym, którym tej szansy odmówiono. Aktywizowane do działania są również osoby niepełnosprawne. Dzięki czemu mogą nie tylko zarabiać, ale także normalnie funkcjonować w społeczeństwie.

Jesteśmy dumni z tego, co osiągnęliśmy przez ten rok! Zaczynając od bistro online, przez posiłki dla pracowników i catering eventowy, kończąc na diecie pudełkowej! To również dodaje nam wiary, że mimo trudności są przed nami ogromne możliwości!
 

Prezes Zarządu
Arkadiusz Godlewski


* SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „MAXIMUS” *

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
„MAXIMUS”

ul. Współna 3
41-200 Sosnowiec

branża: produkcja odzieży
i akcesoriów sportowych.

www.mxsport.pl

Spółdzielnia Socjalna Maximus od ponad dwóch lat zajmuje się produkcją odzieży i akcesoriów dla sportowców. Jest również wydawcą podręcznika pt. „Fundamenty Mistrza. Profesjonalne przygotowanie motoryczne w siatkówce” dedykowanego zawodnikom oraz trenerom tej dyscypliny sportu.

Dzięki wsparciu otrzymanemu z Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w ramach projektu OWES subregionu centralno-wschodniego mogliśmy rozwinąć swoją działalność w woj. śląskim. W naszym sklepie internetowym mxsport.pl nasi klienci znajdą ponad 500 różnych produktów, a w tym rękawki sportowe, nakolanniki, ochraniacze na kolana, książki, piłki do siatkówki z nadrukiem i wiele innych. Obsługujemy zarówno klientów indywidualnych jak i  instytucjonalnych, nieustannie dbając o najwyższą jakość produktów i szybki termin realizacji. 

Spółdzielnia została wyróżniona certyfikatem „Firma godna zaufania” oraz certyfikatem „Firma wiarygodna finansowo”.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. 


Prezes Zarządu
Konrad Wydra 


* OFFICE 4 YOU *

OFFICE 4 YOU SP. Z O.O.

ul. Wojkowicka 14a
41-250 Czeladź

branża: outsourcing usług biurowych.


* STOWARZYSZENIE KREATYWNY DZIECIAK *

STOWARZYSZENIE 
KREATYWNY DZIECIAK

ul. Zaparkowa 23
42-400 Zawiercie

branża: działalność marketingowa, produkcja gadżetów reklamowych oraz filmów i nagrań wideo.

www.kreatywnydzieciak.pl


* STOWARZYSZENIE ATUT *

STOWARZYSZENIE ATUT

ul. św. Barbary 9
41-100 Siemianowice Śląskie

branża: remontowo-budowlana oraz doradczo-szkoleniowa.

www.atut-siemianowice.pl/

Jesteśmy firmą budowlaną a jednocześnie przedsiębiorstwem społecznym. Oprócz fachowo wykonywanych remontów, mamy inne cele, które określone są w statucie naszego stowarzyszenia.

Działania statutowe Stowarzyszenia dotyczą:

-Integracji ON, osób z zaburzeniami psychicznymi i bezrobotnych ze społeczeństwem.

-Organizowania i zapewniania pomocy ON i bezrobotnych, w przypadku trudnych sytuacji życiowych.

-Prowadzenia działalności charytatywnej oraz samopomocowej.

-Prowadzenie działań mających na celu aktywizację zawodową ON oraz bezrobotnych.

-Pomocy w dostępie do świadczeń zdrowotnych, propagowania udziału w programach profilaktycznych oraz zdrowego trybu życia.

-Promocji i organizacji aktywnych form spędzania wolnego czasu – turystyki, sportu i rekreacji.

-Upowszechniania zainteresowania kulturą.

-Wspierania edukacji.

-Wspieranie edukacji teleinformatycznej dla ON, bezrobotnych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi.

-Wsparcia działań na rzecz aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania bezrobociu w oparciu o pokoleniowy przekaz wiedzy i doświadczenia oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych.

-Wyrównywanie szans społecznych i zawodowych.

-Wsparcia dla realizacji zainteresowań hobbystycznych i racjonalizatorskich.


Prezes Zarządu
Paweł Grabowski


* PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE
RASTA DRUK *

PRZEDSIĘBIORSTWO 
SPOŁECZNE RASTA DRUK 
SP. Z O.O.

ul. Graniczna 10
41-100 Dąbrowa Górnicza

branża: poligrafia.


* VIN-VIN *

VIN-VIN SP. Z O.O.

ul. Wspólna 3
41-200 Sosnowiec

branża: import i sprzedaż wina z Unii Europejskiej.


* ALL FROM WOOD *

ALL FROM WOOD SP. Z O.O.

ul. Wspólna 3
41-200 Sosnowiec

branża: produkcja wyrobów tartacznych.


* SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ESSOR *

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
ESSOR

ul. Gwarków Sławkowskich 4
41-206 Sławków

branża: szkoleniowo-doradcza.


* ZANTARA *

ZANTARA SP. Z O.O.

ul. Wojska Polskiego 8
41-208 Sosnowiec

branża: sprzedaż detaliczna
i hurtowa biżuterii oraz sprzedaż usług fotografii cyfrowej.

www.zantara.pl/


* OL ARTIS.PL *

OL ARTIS.PL SP. Z O.O.

ul. Henryka Krupanka 83
41-100 Siemianowice Śląskie

branża: sprzedaż paliw oraz gazu.

www.olartis.pl


* FUNDACJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „REDITUM” *

FUNDACJA INTEGRACJI 
SPOŁECZNEJ REDITUM

ul.Ostrogórksa 19d/9
41-200 Sosonowiec

branża: usługi remontowe.

www.reditum.org.pl

Fundacja Integracji Społecznej Reditum została powołana do życia aktem notarialnym z dnia 14 czerwca 2016 r. Fundacja w pierwszej kolejności funkcjonuje jako podmiot ekonomii społecznej. Pomysł i idea podmiotu zrodził się jeszcze w roku 2015 jako próba stworzenia miejsc pracy dla bezrobotnych, którzy ze względu na długotrwałe bezrobocie lub wiek nie mogli wrócić na rynek pracy. Początkowo podmiot miał funkcjonować jako spółdzielnia socjalna, jednak ze względu na łatwiejszy proces decyzyjny i relacje pomiędzy zatrudnionymi przybrał ostatecznie formę fundacji. Kilka miesięcy trwało także poszukiwanie właściwego kierunku działania, pozwalającego skutecznie kontynuować działalność w dłuższej perspektywie czasu.

Finalnie stworzyliśmy zespół posiadający z jednej strony doświadczenie w kilku zawodach budowlanych, a z drugiej w zakresie zarządzania, organizacji pracy i finansów i stanowi on trzon do dalszych działań fundacji.

Otwarci jesteśmy na współpracę z innymi podmiotami ekonomii społecznej, organizacjami pozarządowymi czy samorządami w zakresie dalszego tworzenia miejsc pracy, które równocześnie pomogą wielu osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym funkcjonować w grupie i powrócić do życia prywatnego i publicznego środowisku lokalnym. Determinacja i zaangażowanie osób uczestniczących w naszym przedsięwzięciu pozwalają żywić nadzieję, że zarówno nasze dotychczasowe działania jak również wiele innych celów określonych przez fundację zostaną z powodzeniem zrealizowane.

Po świadczone przez nas usługi oraz przykładowe realizacje zapraszamy na stronę www.remonter.com.pl


Prezes Zarządu
Roman Jaworski


* ALE!FIT *

ALE!FIT SP. Z O.O.

ul. Konopnickiej 23,
42-440 Ogrodzieniec

branża: fitness.

http://alefit.com.pl


* 4GREENGO *

4GREENGO SP. Z O.O.

ul. Rzeźnicza 12/3
41-200 Sosnowiec

branża: carsharing.


* AKADEMIA LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI *

STOWARZYSZENIE AKADEMIA LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ul. Zaparkowa 23,
42-400 Ogrodzieniec

branża: marketing i poligrafia.


* DREWSO *

DREWSO SP. Z O.O.

ul. Wandy 17,
41-200 Sosonowiec

branża: produkcja wyrobów z drewna.


* SPOŁECZNA GRUPA MEDIALNA *

SPOŁECZNA GRUPA MEDIALNA SP. Z O.O.

ul. Marszałkowska 31
42-400 Zawiercie

branża: działalność agencji reklamowych i wydawanie gazet.

www.jura24.pl

Społeczna Grupa Medialna jest to przedsiębiorstwo społeczne powołane przez Instytut Rozwoju Rynku Pracy w celu aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu Zawierciańskiego.
Zajmujemy się wydawaniem bezpłatnego miesięcznika Jura24 dystrybuowanego na terenie Powiatu Zawierciańskiego, poruszającego tematykę lokalną, organizacji pozarządowych oraz prowadzeniem portalu www (jura24.pl)
Naszym celem jest stworzenie trwałej przestrzeni pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dostarczanie usług reklamowych w skali lokalnej i regionalnej dla administracji publicznej i przedsiębiorców, przy współpracy instytucji rynku pracy, podmiotów reintegracyjnych oraz domów opieki.


Prezes Zarządu
Robert Kłosowski


* ANIMMALS *

ANIMMALS SP. Z O.O.

ul. Długa 33a
42-470 Siewierz

branża: klub sportów walki. 

www.animmals.pl

Celem klubu jest propagowanie i rozwijanie sportów walki, podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności wszystkich członków klubu w zakresie sztuk walki. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu, oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczna i sport. Klub prowadzi zajęcia z zakresu: Brazylijskie jiu jitsu, Boks, Zapasy, MMA, Muay Thai. Ponadto klub organizuje cykliczne ogólnopolskie zawody, oraz współorganizuje gale sportów walki. Nasi zawodnicy biorą udział w zawodach na całym świecie, skąd przywożą liczne medale oraz zwycięskie pasy. Wśród naszych wychowanków jest wielu medalistów Mistrzostw Polski i Mistrzostw Europy. Nasza kadra trenerska posiada wieloletnie doświadczenie jako zawodnicy oraz trenerzy, szkoli się na całym świecie aby podnosić poziom nauczania i zarażać sportem.Prezes Zarządu
Krystian Kwiecień

* HOSPEL *

HOSPEL SP. Z O.O.

ul. Podgórna 7
42-450 Łazy

branża: przemysłowe instalacje elektryczne i teletechniczne.

Firma Hospel Sp. z o.o. działa na rynku od roku 2019. Jesteśmy młodą ale dynamicznie rozwijająca się firmą. Oferujemy usługi kompleksowego wykonawstwa instalacji elektrycznych na terenie całego kraju. Jako firma usługowa zajmujemy się instalacjami niskoprądowymi CCTV, SSWiN, KD, LAN. Lokalizujemy uszkodzenia kabli oraz robimy pomiary SN, Projektujemy i wykonujemy instalacje i sieci elektryczne nn, SN, głównie w budownictwie przemysłowym. Wykonujemy także przeciski pneumatyczne. Dzięki wsparciu jakie otrzymaliśmy w ramach projektu OWES subregionu Centralno-Wschodniego mogliśmy zakupić nowy sprzęt, do lokalizacji tras podziemnych kabli, który znacznie ułatwił nam wykonywanie naszych prac. W ramach pomocy zakupiliśmy także niezbędne elektronarzędzia oraz maszyny dla naszych pracowników dzięki czemu możemy się w jakimś stopniu uniezależnić od firm zewnętrznych.


Prezes Zarządu
Wojciech Wylężek


* SEKRETNY ŚWIAT ZWIERZĄT *

SEKRETNY ŚWIAT ZWIERZĄT
SP. Z O.O.

ul. Niedziałkowskiego 31/7
42-400 Zawiercie

branża: groomer.

Sekretny Świat Zwierząt – stacjonarne i mobilne SPA dla zwierząt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana jest pod adresem 42-400 Zawiercie ul. Niedziałkowskiego 31/7. Natomiast działalność usługowa prowadzona jest w lokalu zaadoptowanym do prowadzenia usług groomerskich w Zawierciu ul. Zaparkowa 29.
Tel. Groomer: 795 858 566,
Tel. Recepcja: 795 858 568
Zadania niniejszej spółki skupiają się na profesjonalnej opiece nad psami i kotami podczas wykonywania następujących zabiegów pielęgnacyjnych:
– rozczesywania sierści,
– kąpania,
– strzyżenia,
– wyczesywania kołtunów,
– przycinania pazurków,
– mycia zębów,
– suszenia,
– trymowania,
– pielęgnacji oczu i uszu,
– kosmetyki opuszków łapek,
– transportu czworonożnego pupila.
Wyżej wymienione usługi świadczone są zarówno w formie stacjonarnej jak i mobilnej. Natomiast sprzedaż artykułów dla zwierząt prowadzona jest w formie stacjonarnej – recepcja gdzie również dla klientów indywidualnie ustalane są terminy wizyt w naszym SPA. Ponadto, osoby posiadające Orzeczenie o niepełnosprawności mają zapewnione upusty od 10% do 30% na zabiegi pielęgnacyjne dla swoich czworonożnych przyjaciół.


Prezes Zarządu
Agnieszka Łągiewka


* RAJSKA POLANA *

RAJSKA POLANA STUDIO 
DECOR FLOWERS SP. Z O.O.

ul. Limanowskiego 24
42-400 Zawiercie

branża: florystyka.

W Zawierciu przy ulicy B. Limanowskiego 24 dzięki wsparciu uzyskanemu z Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w ramach projektu OWES subregionu Centralno-Wschodniego, wczesną wiosną tego roku miała być otwarta z wielką pompom Rajska Polana Studio Decor Flowers Sp. z o.o. Non Profit- przedsiębiorstwo społeczne, które niestety z powodu ogłoszenia pandemii Covid 19 ruszyło z opóźnieniem i z oczywistych względów obowiązującego w kraju reżimu sanitarnego, otwarcie nie mogło odbyć się tak hucznie, jak zaplanowano.
Jednak pomimo wielu trudności w pandemicznym funkcjonowaniu, widzimy chociażby po ciągle zwiększającej się ilości polubień naszej strony na Facebooku i miłych komentarzach zadowolonych z naszych usług klientów, że trafiliśmy z naszą ofertą w ich gusta i serca.
W naszej ofercie mamy:
– duży wybór kwiatów zarówno ciętych, jak i doniczkowych,
– niepowtarzalne bukiety okolicznościowe, a także wszelkiego rodzaju stroiki i kompozycje z kwiatów żywych i sztucznych,
– gotowe zestawy prezentowe dostępne „od ręki”, jak i na zamówienie,
– wyszukane i okazałe pakowanie powierzonych przez klientów prezentów.
Oferujemy kompleksową oprawę uroczystości ślubnych, tworzącą niepowtarzalną atmosferę – wiązanki ślubne, dekoracje samochodów i sal weselnych, itp., dekoracje okolicznościowe kościołów.
Wykonujemy wieńce i wiązanki pogrzebowe.
Przygotowujemy aranżacje, głównie kwiatowe, dostosowane do indywidualnych wymagań klienta.
Można u nas zamówić dekorowanie witryn, półek sklepowych, domów, mieszkań, biur, hotelu, imprez okolicznościowych, eventów, planów reklamowych, sesji zdjęciowych.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:
https://www.facebook.com/rajskapolana
telefoniczne pod numerem: 500 105 323,
przez Messengera lub mailowo: rajskapolana@gmail.com


Prezes Zarządu
Iwona Duda


* FABRYKA OGRODZIENIEC *

FABRYKA OGRODZIENIEC 
SP. Z O.O.

ul. Plac Wolności 42
42-440 Ogrodzieniec

branża: usługi komunalne.

Fabryka Ogrodzieniec Sp. z o.o. nawiązała współpracę z gminną spółką komunalną, w wyniku czego otrzymuje systematyczne zlecenia na wykonywanie usług w zakresie porządkowania terenu miasta Ogrodzieniec oraz podległych sołectw. W ramach zleceń, Spółka wykonuje: koszenie terenów zielonych (parki, skwery, pobocza dróg), wygrabianie opadłych liści, pielęgnację rabat kwiatowych, cięcie żywopłotów, karczowanie krzewów i przycinkę drzew oraz konserwację elementów małej architektury miejskiej. Usługi utrzymania porządku i terenów zielonych oferowane są również osobom fizycznym. Pod koniec października bieżącego roku Spółka rozszerzyła ofertę o usługę kompleksowego sprzątania nagrobków i pomników, co zaowocowało pozyskaniem zleceń od osób fizycznych zarówno z terenu gminy Ogrodzieniec, jak i z sąsiedniego miasta. Co istotne w obecnej sytuacji epidemiologicznej – Fabryka oferuje również usługi ozonowania i dezynfekcji zarówno zamkniętych pomieszczeń i budynków, jak i obiektów znajdujących się w przestrzeniach otwartych (np. przystanki autobusowe).
Drugi trzon działalności Spółki to zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, znajdującymi się na terenie gminy Ogrodzieniec. W ramach podpisanych umów, Fabryka zapewnia kompleksową obsługę szesnastu nieruchomości, zarówno w zakresie administracyjno-księgowym, jak i technicznym, polegającym na utrzymaniu terenów wokół budynków (pielęgnacja zieleni i całoroczne utrzymanie dróg i chodników) oraz utrzymaniu porządku wewnątrz budynków.
Należy podkreślić, że dzięki nowoczesnemu sprzętowi zakupionemu z dotacji otrzymanej w ramach projektu „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” Fabryka Ogrodzieniec Sp. z o.o. świadczy w pełni profesjonalne usługi już na początku swojej działalności, co ma duże znaczenie we współpracy z pozyskanymi klientami.


Prezes Zarządu
Agnieszka Dzienniak


* STOWARZYSZENIE PRO MUSICA *

STOWARZYSZNIE 
PRO MUSICA

ul. Wrzosowa 3
42-400 Zawiercie

branża: organizacja eventów.

Stowarzyszenie Pro Musica zajmuje się kompleksową obsługą techniczną imprez plenerowych oraz produkcją nagrań muzycznych. W naszej ofercie znajduje się scena plenerowa o wymiarach 6x8m, zestaw namiotów eventowych, nagłośnienie dostosowane zarówno do mniejszych jak i dużych imprez plenerowych oraz wszechstronny zestaw oświetlenia scenicznego. Oprócz realizacji plenerowych prowadzimy również studio nagrań oraz salę prób dla zespołów znajdujące się w centrum Zawiercia. Nagrania prowadzone są w przystosowanym akustycznie pomieszczeniu, na uznanych w świecie muzycznym mikrofonach, na miejscu dostępne są również wysokiej klasy wzmacniacze lampowe, a całość nadzorowana jest pod okiem realizatora zamkniętego w odizolowanym pomieszczeniu odsłuchowym.


Prezes Zarządu
Szymon Gondek* REKAB SP. Z O.O. *

REKAB SP. Z O.O.

ul. Łabędzia 27
42-400 Zawiercie

branża: remontowo-budowlana.


* SENSUAL PLACE OF BEAUTY *

SENSUAL PLACE OF BEAUTY 
SP. Z O.O.

ul. Równa 17/2
42-400 Zawiercie

branża: fryzjerstwo
i kosmetyka.


* MEDIASET SP. Z O.O. *

MEDIASET SP. Z O.O.

ul. Sienkiewicza 62/2
42-200 Zawiercie

branża: produkcja gadżetów reklamowych.


* B.K. PROBUD *

B.K. PROBUD SP. Z O.O.

ul. Kamienna 35
42-200 Zawiercie

branża: roboty budowlane.


* FAMILIA *

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
FAMILIA

ul. Wróbla 7D/92
41-100 Siemianowice Śląskie

branża: marketing, produkcja filmowa oraz edukacja.


* FAKTORING & LEASING *

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
FAKTORING & LEASING

ul. Wileńska 8/1
41-103 Siemianowice Śląskie

branża: usługi finansowe.


* NOWA NADZIEJA *

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
NOWA NADZIEJA

ul. Wiejska 2
41-103 Siemianowice Śląskie

branża: usługi dla osób
z niepełnosprawnościami,
w tym usługi rehabilitacyjne.


Rozmiar czcionki
Duży kontrast