Nowy Program „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025 został przyjęty

Program „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025 to program resortowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który umożliwia realizacje wsparcia finansowego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Wcześniej Program realizowany był pod nazwą „Przedsiębiorstwo Społeczne +”

Zmiana oświadczenia dotyczącego pomocy de minimis w Formularzu Zgłoszeniowym Grupy Inicjatywnej.

W związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021–2027 w Formularzu Zgłoszeniowym Grupy Inicjatywnej zmianie uległo oświadczenie dotyczące pomocy de minimis – część III A pkt. 2.