Aktualizacja standardów OWES

Od 1 stycznia 2021 obowiązują zaktualizowane Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).


Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) stanowią dokument określający zadania OWES, sposób ich funkcjonowania oraz świadczenia usług na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych.

Aktualna wersja standardów do ściągnięcia pod adresem:

http://owes.frapz.org.pl/o-owes/standardy-owes/