Informacja o ochronie taryfowej dla spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej

Szanowni Państwo,
zgodnie z informacją otrzymaną z Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRiPS uprzejmie informujemy, że spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej mogą korzystać z ochrony taryfowej wynikającej z Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Przepisy ustawy wykluczają także podwyższanie cen i stawek taryfowych gazu w 2022 r.

Należy pamiętać, że warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie u sprzedawcy gazu stosownego oświadczenia.

Ustawa weszła w życie dnia 29 stycznia.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/202