Informacja o planowanym terminie rozpoczęcia naboru Formularzy Zgłoszeniowych Grup Inicjatywnych

„OWES subregionu Centralno-Wschodniego 2024-2029” informuje, iż nabór Formularzy Zgłoszeniowych Grup Inicjatywnych będzie prowadzony w terminie od 23.05.2024r. do 13.06.2024r.

Wszelkie szczegóły dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie projektu „OWES subregionu Centralno-Wschodniego 2024-2029”.*

Złożenie Formularza Zgłoszeniowego Grupy Inicjatywnej oraz jego pozytywna ocena jest warunkiem koniecznym w celu ubiegania się o wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym. 

Poniżej zamieszczamy do pobrania Regulamin projektu oraz Formularz Zgłoszeniowy Grupy Inicjatywnej.

Regulamin projektu „OWES subregionu Centralno-Wschodniego 2024-2029″_25.04.2024r.

Formularz zgłoszeniowy grupy inicjatywnej_OWES 2024

*OWES zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania naboru, a także skrócenia lub wydłużenia, bądź unieważnienia naboru w szczególności w sytuacji, gdy zmianie ulegną dokumenty programowe/wytyczne, bądź pojawiają się inne przesłanki mające znaczący wpływ na zasady udzielania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. W przypadku zaistnienia powyższego OWES poinformuje o przyczynach i zakresie zmian poprzez stronę internetową projektu