Informujemy o zakończeniu posiedzenia Komisji Oceny Wniosków i publikacji listy rankingowej o przyznanie środków finansowych

Dnia 09.09.2021 odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków. Publikujemy listy rankingowe o przyznanie środków finansowych.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy.

Lista rankingowa 1

Lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Lista rankingowa 2