Informujemy o zakończeniu posiedzenia Komisji Oceny Wniosków i publikacji listy rankingowej o przyznanie środków finansowych

Dnia 06.05.2021 odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków. Publikujemy listy rankingowe o przyznanie środków finansowych.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Lista rankingowa 1