Lista inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”. Partner Pro-Inwest

Szanowni Państwo!

W dniu 08.10.2019r. odbyło się posiedzenie Komisji oceny formularzy zgłoszeniowych grup inicjatywnych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Informujemy o zakończeniu ocen i publikacji Listy inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu

Jednocześnie informujemy, iż inicjatywy ocenione pozytywnie, mogą rozpocząć pracę nad biznes planem przedsięwzięcia.

Lista rekomendacji 08.10.2019