Lista inicjatyw rekomendowanych do dalszego wsparcia w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”. Partner ARK Agencja Pracy

Szanowni Państwo! W dniu 05.04.2019r. odbyło się posiedzenie Komisji oceny formularzy zgłoszeniowych grup inicjatywnych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Informujemy o zakończeniu ocen …

ZAKUP PROSPOŁECZNY TERAZ RÓWNIEŻ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego podpisał z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi umowę licencyjną, która daje możliwość certyfikowania podmiotów ekonomii społecznej w województwie śląskim i uprawnia do nadawania im Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”. Czym jest Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”? Cel jego istnienia jest bardzo prosty. Z jednej strony daje on klientom szansę kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, …

Dokumenty

Aby skorzystać z pomocy OWES należy zapoznać się z regulaminem funkcjonowania OWES oraz wypełnić formularze zgłoszeniowe. W zakładce Dokumenty znajdują się pliki do pobrania Serdecznie zapraszamy do kontaktu i korzystania z naszej pomocy.

Spotkania animacyjne

Animacja społeczna to odkrywanie we współpracy z innymi ludźmi nowych możliwości, własnego potencjału, prawdziwych potrzeb – siły sprawczej jaka jest w NAS ludziach. Metoda animacji społecznej – jest praktyką edukacyjną, pobudzającą ludzi (osoby, grupy, zbiorowości, społeczności lokalne) do samodzielnego projektowania (diagnozowania, planowania, ewaluacji) i realizowania (mobilizowania, wdrażania) działańzorientowanych na społeczne rozwiązywanie problemów, zaspokajanie potrzeb z …

Akredytacja

Miło nam poinformować, iż dnia 14.12.2018 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej FRAPZ tworzonemu przez: Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia – lidera Renatę Pytlarz Kowalską ARK AGENCJA PRACY – partnera Spółdzielnie Socjalną „KUŹNIA” – partnera „PRO-INWEST” S.C. Andrzej Dobrowolski, Danuta Dobrowolska, Małgorzata Dobrowolska – partnera Status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej …

Rozmiar czcionki
Duży kontrast