Przypomnienie o obowiązku złożenia sprawozdania rocznego przedsiębiorstw społecznych

Szanowni Państwo,

podmioty posiadające status przedsiębiorstwa społecznego (PS) w tym roku, po raz pierwszy, będą składały sprawozdanie z działalności w roku 2023.

Przypominamy, że obowiązek złożenia sprawozdania rocznego wynika z art. 10 ustawy z 5.08.2022 r. o ekonomii społecznej. Sprawozdanie takie PS składa w formie elektronicznej do wojewody, od którego uzyskało status. 

Termin złożenia sprawozdania za rok 2023 mija 31.03.2024 r. i sprawozdanie dotyczy wyłącznie okresu między datą uzyskania statusu PS i dniem 31.12.2023. W kolejnych latach sprawozdania będą już dotyczyć pełnych lat kalendarzowych.

Sprawozdania składamy w systemie CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna), na stronie https://cas.mpips.gov.pl:8443/CAS/signin.do i wygląda to tak:

Po zarejestrowaniu PS na stronie https://cas.mpips.gov.pl:8443/CAS/RJU/rejestracjaInitial.do (jest tam opcja wydrukowania formularza rejestracji i niektóre urzędy wojewódzkie proszą o dostarczenie papierowej, podpisanej wersji tej rejestracji) Po zarejestrowaniu uzyskamy mailem informację o rejestracji z właściwego urzędu wojewódzkiego. Wtedy możemy już wypełniać formularz sprawozdania rocznego PS na stronie https://cas.mpips.gov.pl:8443/CAS/signin.do 

Po zalogowaniu trzeba wybrać „sprawozdanie resortowe”, a następnie kliknąć na nazwę swojego PS, która powinna być tam widoczna. Wyświetli się formularz sprawozdania składający się z 37 pytań w 5 sekcjach:

  • 1. Dane PS (takie jak we wniosku o nadanie statusu PS)
  • 2. Reintegracja
  • 3. Zatrudnienie
  • 4. Korzystanie z instrumentów wsparcia
  • 5. Zamówienia publiczne

Wypełnianie nie wydaje się być szczególnie skomplikowane, bo przy każdej komórce formularza są dostępne objaśnienia szczegółowe. Wypełnienie niebieskich pól w formularzu jest wymagane, pól białych – opcjonalne, pola szare mają formuły i liczą się same.

Instrukcja wypełniania formularza sprawozdani dostępna jest także na stronie DES https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/co-robimy/przedsiebiorstwa-spoleczne/sprawozdawczosc-ps/