Przedłużenie konkursu pn. „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020”!!

Pragniemy poinformować, iż konkurs Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 został przedłużony do 31.07.2020r.

W obecnej, trudnej dla podmiotów ekonomii społecznej sytuacji  wywołanej pandemią COVID-19, przewidziano również dodatkowe wsparcie w formie nagrody rzeczowej, związane np. z doposażeniem podmiotu ekonomii społecznej w zakresie prowadzonej przez niego działalności.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków unijnych, realizowanego w partnerstwie przez:

  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
  • Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
  • Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw – partnera.

Dla laureatów Konkursu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020” w kategoriach I – IV przewidziano następujące nagrody:

  • pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci);
  • pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane).

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I – IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

Konkurs ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.

Laureaci z kategorii I-IV otrzymają również możliwość udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID-19, nastąpi w roku 2021.


Kategorie konkursowe

W ramach tegorocznej – trzeciej edycji Konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:

  • Kategoria I. Debiut roku.
  • Kategoria II. Najlepszy pracodawca.
  • Kategoria III. Sukces rynkowy.
  • Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS.
  • Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.


Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora  wniosków, dostępnego na stronie:

www.znakjakosci.mrpips.gov.pl

Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2020 r.

Informujemy, iż będąc Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej oferujemy bezpłatną pomoc Podmiotom Ekonomii Społecznej w odpowiednim wyborze kategorii oraz w przygotowaniu dokumentacji konkursowej.

Z uwagi na skutki pandemii wywołanej COVID-19, ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w postaci relacji online m. in. na stronie internetowej www.znakjakosci.mrpips.gov.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook w listopadzie br.