Przedłużenie terminu obowiązywania Procedury zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej i w przedsiębiorstwach społecznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19

Informujemy o wydłużeniu terminu obowiązywania Procedury zakupów produktów i usług służących przeciwdziałaniu skutkom COVID-19 od tych PES i PS, które znajdują się w trudnej sytuacji. Zakupy będą dokonywane przez OWES do końca sierpnia 2021r.

Poniżej Procedura wraz z załącznikami.

Procedura zakupów_COVID 19_aktualizacja_30.06.2021

Formularz o przyznanie wsparcia_COVID-19_aktualizacja_30.06.2021

Oferta_COVID-19_aktualizacja_30.06.2021

Protokół_COVID-19_aktualizacja_30.06.2021

Rozmiar czcionki
Duży kontrast