Rozstrzygnięcie postępowania na kompleksową organizację wizyt studyjnych w ramach dziesięciu 2-dniowych wyjazdów dla łącznej grupy 150 osób będących Uczestnikami/-czkami projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”

Poniżej przedstawiamy informację w przedmiotowym zakresie:

Do podpisania umowy rekomendowana została:
Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich,
91-408 Łódź, ul. Pomorska 40.

Załącznik nr 1 do protokołu z dnia 09.03.2023r.