Rozstrzygnięcie postępowania na organizację i przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kat. B wraz egzaminem dla Uczestników/-czek projektu „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” określonych w zapytaniu ofertowym nr 07/9.3.1/OWESCW/2020

Poniżej przedstawiamy informację w przedmiotowym zakresie:

W części I – Kurs na prawo jazdy kat. B wraz z egzaminem dla 2 osób (min. 60h/osoba – w tym teoria 30h oraz praktyka 30h); Miejsce realizacji szkolenia: Katowice lub miasta ościenne:

Do podpisania umowy rekomendowana została firma:

Zakład Doskonalenia Zawodowego,
41-952 Katowice, ul. Krasińskiego 2.
_____________________________________________________________________________

W części II – Kurs na prawo jazdy kat. B wraz z egzaminem dla 1 osoby (min. 60h/osoba – w tym teoria 30h oraz praktyka 30h); Miejsce realizacji szkolenia: Zawiercie lub miasta ościenne:

Do podpisania umowy rekomendowana została firma:


Zakład Doskonalenia Zawodowego,
41-952 Katowice, ul. Krasińskiego 2.
_____________________________________________________________________________