Rozstrzygnięcie postępowania na organizację i przeprowadzenie kursu/szkolenia pn. „Pomoc kuchenna” dla Uczestników/-czek projektu „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” określonych w zapytaniu ofertowym nr 01/9.3.1/OWESCW/2021

Poniżej przedstawiamy informację o wybranym Wykonawcy na organizację i przeprowadzenie kursu/szkolenia pn. „Pomoc kuchenna” dla Uczestników/-czek projektu „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”

Do podpisania umowy rekomendowana została firma:

Towarzystwo Edukacyjno-Szkoleniowe Sp. z o.o.,
40-855 Katowice; ul. Janasa 4


Wyniki oceny przedstawiono w formie tabelarycznej w postaci załącznika nr 1 do protokołu, który stanowi jego integralną część.

Załącznik nr 1 do protokołu z dnia 07.06.2021r.