Rozstrzygnięcie postępowania na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla PES, w tym PS oraz osób fizycznych zainteresowanych uzyskaniem wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej w ramach projektu „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”

Poniżej przedstawiamy informację w przedmiotowym zakresie:

Świadczenie kompleksowych usług organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym Przedsiębiorstw Społecznych oraz osób fizycznych zainteresowanych uzyskaniem wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”

Do podpisania umowy rekomendowana została firma:
FUNDACJA ATELIER SPÓŁDZIELCZOŚCI I EKONOMII SPOŁECZNEJ
40-688 Katowice, ul. Michała Gierlotki 8


Załącznik nr 1 do protokołu z dnia 11.10.2023r_