Rozstrzygnięcie postępowania na organizację i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych wraz egzaminem i certyfikatem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje/kompetencje dla Uczestników/-czek projektu określonych w zapytaniu ofertowym nr 06/9.3.1/OWESCW/2020

Poniżej przedstawiamy informację w przedmiotowym zakresie:

W części I – Szkolenie z zakresu uprawnień SEP do 1 Kv wraz z egzaminem:

NIEROZSTRZYGNIĘTE – złożona oferta zawiera cenę przekraczającą obowiązujące w przedmiocie zamówienia stawki rynkowe
_____________________________________________________________________________

W części II – Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z egzaminem :

NIEROZSTRZYGNIĘTE – brak ofert
_____________________________________________________________________________

W części III – Szkolenie z obsługi i napełniania zbiorników ciśnieniowych (napełnianie butli) wraz z egzaminem :

NIEROZSTRZYGNIĘTE – brak ofert
_____________________________________________________________________________

W części IV  – Szkolenie z zakresu strzyżenia i pielęgnacji psów i kotów wraz z egzaminem:

NIEROZSTRZYGNIĘTE – brak ofert
_____________________________________________________________________________

W części V – Kątowanie i strojenie systemów nagłośnieniowych wraz z egzaminem:

NIEROZSTRZYGNIĘTE – brak ofert
______________________________________________________________________________

W części VI – Kurs instruktora samoobrony wraz z egzaminem:

NIEROZSTRZYGNIĘTE – brak ofert
_____________________________________________________________________________

W części VII – Kurs z zakresu projektowania i prowadzenia szkoleń wraz z egzaminem:

NIEROZSTRZYGNIĘTE – brak ofert
_____________________________________________________________________________

W części VIII – Kurs kroju i szycia wraz z egzaminem:

NIEROZSTRZYGNIĘTE – brak ofert
______________________________________________________________________________