Rozstrzygnięcie postępowania na świadczenie kompleksowych usług organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla Podmiotów Ekonomii Społecznej określonego w Zapytaniu ofertowym nr 02/9.3.1/OWESCW/2020 z dnia 03.02.2019

Poniżej przedstawiamy informację o wybranym Wykonawcy na świadczenie kompleksowych usług organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”.

Do podpisania umowy rekomendowana została firma:

Kancelaria Prawa Podatkowego Doradca Podatkowy dr Agata Błaszczyk,
ul.Głogowska 30, 40-661 Katowice