Unieważnienie postępowania na organizację i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych wraz egzaminem i certyfikatem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje/kompetencje dla Uczestników/-czek projektu określonych w zapytaniu ofertowym nr 03/9.3.1/OWESCW/2023 z dnia 01.06.2023r.

Złożone oferty dot. części I i II postępowania:

  • EFFEKT Sp. z o.o., ul. Staromiejska 6/3, 40-013 Katowice
  • SZKOLENIA I DORADZTWO ORGANIZACYJNE I WIZERUNKOWE,ul. Wrzosowa 34, 45-370 Opole
  • CAROLINA MARTIN SP. Z O.O., Rynek Główny 34/15, 31-010 Kraków

W związku z tym, iż wszystkie w/w oferty nie spełniają minimalnych wymagań i/lub są niekompletne, podjęto decyzję o ich odrzuceniu i unieważnieniu całego postępowania. Powyższe na podstawie zapisów pkt. X.2 i X.3 Zapytania ofertowego nr 03/9.3.1/OWESCW/2023 z dnia 01.06.2023r.