V Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa do udziału w V Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które będzie miało formułę on-line. W ramach wydarzenia zaplanowano cykl pięciu spotkań w zróżnicowanych formułach, tj. konferencji, seminariów, a także nowatorskiej formuły open space technology. Konferencje odbędą się w 5 terminach:


· 26 maja – Oblicza ekonomii społecznej – misja i wyzwania,

· 9 czerwca – Ekonomia społeczna w krajowej polityce publicznej,

· 16 czerwca – Przedsiębiorczość społeczna w czasie pandemii,

· 22 czerwca – Wyzwania dla sektora ekonomii społecznej w perspektywie do 2030,

· 30 czerwca – Open Space Technology. Ekonomia społeczna w centrum zmieniającego się świata – szanse i wyzwania.

Forum organizowane jest w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” (Działanie 2.9 PO WER). Będzie ono połączone ze spotkaniami Laboratorium Ekonomii Społecznej – grona złożonego z ekspertów związanych z Uniwersytetem Warszawskim

W załączeniu znajduje się ramowy program Konferencji, jak również zaproszenie.

Zaproszenie na V OFESiS

Program V OFESiS

Proszę o dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie krótkiego formularza rejestracyjnego dostępnego pod poniższym linkiem: https://forms.gle/LeBd2ojMNfgimgp69

W razie pytań proszę o kontakt z Anną Moskwą-Wysokińską, tel. 22 661 16 49, e-mail: anna.moskwa@mrips.gov.pl

Rozmiar czcionki
Duży kontrast