Wydłużenie okresu naboru wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zapisy paragrafu 9, ust. 3a) Regulaminu projektu Informujemy, iż w związku z posiadanymi oszczędnościami (rezerwą finansową) wydłużony zostaje okres naboru wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego można składać do dnia 31.05.2023r.

Wszelkie szczegóły dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie projektu OWES.

Wymagana dokumentacja związana z naborem dostępna jest w zakładce Dokumenty