Zaproszenie do składania ofert na świadczenie kompleksowych usług organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym Przedsiębiorstw Społecznych oraz osób fizycznych zainteresowanych uzyskaniem wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie kompleksowych usług organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym Przedsiębiorstw Społecznych oraz osób fizycznych zainteresowanych uzyskaniem wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej w następujących częściach:

  1. Zagadnienia administracyjno-prawne związane z powoływaniem PES/PS oraz ich funkcjonowaniem,
  2. Aspekty finansowe i księgowe, zarządzanie finansami w PES/PS,
  3. Źródła finansowania PES/PS.

Szczegóły w poniższych załącznikach:

Zapytanie_OWES_szkolenia PES_06_2023

Zapytanie_OWES_szkolenia PES_06_2023_Załączniki od 1 do 5