Zaproszenie do składania ofert na świadczenie kompleksowych usług organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych wraz z egzaminem i certyfikatem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje/kompetencje dla Uczestników/-czek projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie kompleksowych usług organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych wraz z egzaminem i certyfikatem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje dla Uczestników/-czek projektu w następujących częściach:

  1. Wystąpienia publiczne wraz z egzaminem,
  2. Sztuka negocjacji wraz z egzaminem.

Szczegóły w poniższych załącznikach:

Zapytanie_OWES_szkolenia zawodowe dla UP_04_2023

Zapytanie_OWES_szkolenia zawodowe dla UP_04_2023_Załączniki od 1 do 5