Zaproszenie do składania ofert na świadczenie kompleksowych usług organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego wraz z egzaminem i certyfikatem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje/kompetencje dla Uczestników/-czek projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie kompleksowych usług organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego wraz z egzaminem i certyfikatem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje dla Uczestników/-czek projektu w następujących częściach:

  1. Prowadzenie  i obsługa Social Media – Facebook, Instagram,
  2. CorelDRAW,
  3. AutoCAD – stopień I,
  4. REVIT i REVIT LT – poziom I oraz REVIT ARCHITECTURE – poziom II,
  5. Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych i grantów,
  6. Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
  7. Obsługa podestów ruchomych,
  8. Operator ładowarek jednonaczyniowych – klasa III.

Szczegóły w poniższych załącznikach:

Zapytanie_OWES_szkolenia zawodowe dla UP_04_2022

Zapytanie_OWES_szkolenia zawodowe dla UP_04_2022_Załączniki od 1 do 5