Informujemy o zakończeniu posiedzenia Komisji Oceny Wniosków i publikacji list rankingowych o przyznanie środków finansowych

Lista rankingowa wniosków o przyznanie dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.