Informujemy o zakończeniu posiedzenia Komisji Oceny Wniosków i publikacji listy rankingowej o przyznanie środków finansowych

Dnia 14.01.2021 odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków na którym dokonano ponownej oceny wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe ze względu na wniesione odwołanie od decyzji Komisji Oceny Wniosków. Publikujemy listę rankingową o przyznanie środków finansowych.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy.

Lista rankingowa 1 

Lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Lista rankingowa 2

Lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Lista rankingowa 3