„OWES subregionu Centralno-Wschodniego” informuje, iż z dniem 22.03.2019r. nastąpi rozpoczęcie naboru na tworzenie nowych miejsc pracy.

Nabór prowadzony jest na tworzenie nowych miejsc pracy w:

  • nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych,
  • podmiotach ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne,
  • istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Więcej informacji w załączniku