Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie usług doradztwa specjalistycznego z zakresu finansowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej określonego w Zapytaniu ofertowym nr 04/9.3.1/OWESCW/2019 z dnia 23.10.2019

Poniżej przedstawiamy informację o wybranym Wykonawcy na prowadzenie usług doradztwa specjalistycznego z zakresu finansowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”.


Doradztwo specjalistyczne w zakresie finansowym:
Do podpisania umowy rekomendowana została firma:

Kinga Chrzanowska,
ul. Sarmacja 20A/78, 02-972 Warszawa