WEŹ UDZIAŁ W ŚLĄSKIM KONWENCIE PODMIOTÓW REINTEGRACYJNYCH W WIŚLE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza przedstawicieli Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej z województwa śląskiego do udziału w dwudniowym Konwencie Podmiotów Reintegracyjnych, który odbędzie się w dniach 23-24 maja 2018 r. w Wiśle, w hotelu „Pod Jedlami” przy ul. Beskidzkiej 17.Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu uczestnika.

Głównym celem Konwentu jest dyskusja na temat aktualnej kondycji podmiotów reintegracyjnych w naszym regionie oraz uwarunkowań wpływających na efektywność ich działania oraz możliwości rozwoju, w szczególności w związku z nową perspektywą finansowania Unii Europejskiej i programowaniem strategii rozwoju województwa śląskiego.  

W programie spotkania przewidziano szereg interesujących zagadnień dotyczących m.in.: współczesnych trendów na rynku pracy, wzmocnienia systemu reintegracji społeczno-zawodowej w kontekście przyjęcia KPRES, aktualnie realizowanych programów rządowych odnoszących się do reintegracji społeczno-zawodowej, możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich na działania w powyższym zakresie, a także nowych rozwiązań prawnych w Unii Europejskiej w obszarze aktywnego życia osób z niepełnosprawnościami. Ponadto przewidziano również organizację warsztatów poświęconych pracy z osobami uzależnionymi, a także rozwojowi psychoseksualnemu i seksualności osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane udziałem w Konwencie proszone są o wypełnienie formularza online, wydrukowanie, podpisanie i opieczętowanie, a następnie przesłanie (wraz z oświadczeniem uczestnictwa w projekcie) pocztą tradycyjną na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice). Rekrutacja będzie prowadzona do 17 maja 2019 roku lub do wyczerpania wolnych miejscUdział w spotkaniu jest bezpłatny. Zamawiający zapewnia nocleg w pokojach dwuosobowych, dojazd – we własnym zakresie.

Konwent organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje na temat konferencji można uzyskać pod numerami telefonu 32 730 68 96 lub 32 730 68 87