Wspieramy… FUNDACJA OFIARUJ SERCE

Przedstawiamy ciekawe inicjatywy, które powstały w ramach naszego projektu „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”

Dzięki wsparciu uzyskanemu z Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w ramach projektu OWES subregionu Centralno-Wschodniego, możemy realizować nasz cel, którym jest szeroko pojęta działalność dobroczynna i charytatywna.

Nasza fundacja została powołana, aby wspierać najbardziej potrzebujących ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz osób, które poprzez różne sytuacje losowe znalazły się w trudnym położeniu życiowym i materialnym. Poprzez swoje działania pomagamy w pozyskiwaniu niezbędnego sprzętu, często ratującego życie, jak również sprzętu ortopedycznego czy rehabilitacyjnego. Wyposażamy szpitale oraz inne placówki medyczne. Pozyskujemy fundusze na zakup ubrań, zabawek, żywności, leków oraz wielu innych artykułów niezbędnych do codziennego funkcjonowania.
Wspieramy również oświatę poprzez zakup wszelkiego rodzaju artykułów i pomocy szkolnych oraz prowadzimy działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży. Dążymy do tego,aby nasi podopieczni i ich rodziny pomimo przeciwności losu mieli świadomość, że nie zostali sami w sytuacji kryzysowej. Głęboko wierzymy, że w ich sercach na nowo zakiełkuje nadzieja..

Prezes Zarządu
Jolanta Czaja