Wytyczne Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2022 rok.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia pojawiły się informacje o wysokości środków oraz priorytetach wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2022 rok.

W szczególności zwracamy uwagę na punkt 5 Priorytetów wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022, który wśród nich wskazuje wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.

Więcej informacji pod adresem:
https://psz.praca.gov.pl/kfs-2022