Plan strategiczny rozwoju na rzecz regionalnego ekosystemu innowacji społecznych w województwie śląskim

W ramach współrealizowanego przez Województwo Śląskie projektu IN SITU został opracowany Plan strategiczny rozwoju na rzecz regionalnego ekosystemu innowacji społecznych w województwie śląskim

Poniżej link do strony internetowej Śląskiej Ekonomii Społecznej gdzie znajdziecie Państwo informacje na temat Planu oraz link do samego Planu.

Strona Internetowa Śląskiej Ekonomii Społecznej:

https://es.rops-katowice.pl/plan-strategiczny-rozwoju-na-rzecz-regionalnego-ekosystemu-innowacji-spolecznych-w-wojewodztwie-slaskim/

Plan strategiczny rozwoju na rzecz regionalnego ekosystemu innowacji społecznych w województwie śląskim:

https://es.rops-katowice.pl/wp-content/uploads/2021/12/Plan-strategiczny-Województwo-Śląskie-PL.pdf