Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS) oraz osób planujących założenie PES/PS

Zapraszamy do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń z obszarów tematycznych wymienionych w punktach od 1 do 9. Szkolenia kierowane są do Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS) oraz osób planujących założenie PES/PS w ramach projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego 2024-2029”:

1. Zagadnienia administracyjno-prawne związane z powoływaniem PES/PS oraz ich funkcjonowaniem,

2. Zarządzanie PES/PS i planowanie strategiczne,

3. Tworzenie biznesplanów oraz marketing PES/PS,

4. Tworzenie i wdrażanie lokalnych strategii z uwzględnieniem PES/PS,

5. Działania reintegracyjne PES oraz świadczenie usług społecznych przez PES,

6. Aspekty finansowe i księgowe, zarządzanie finansami w PES/PS,

7. Źródła finansowania PES/PS,

8. Współpraca PES/PS z biznesem,

9. Zarządzanie projektami w PES/PS.

Szczegóły do pobrania w poniższych załącznikach:

  1. Zapytanie ofertowe nr 02/7.1/OWESCW/2024 w oparciu o zasadę konkurencyjności – wyświetl plik Pdf
  2. Zapytanie ofertowe nr 02/7.1/OWESCW/2024 w oparciu o zasadę konkurencyjności – pobierz plik Word
  3. Zapytanie ofertowe nr 02/7.1/OWESCW/2024 w oparciu o zasadę konkurencyjności – Załączniki od 1 do 6 – pobierz plik Word