Zaproszenie do składania ofert na kompleksową organizację wizyt studyjnych

Zapraszamy do składania ofert na kompleksową organizację wizyt studyjnych w ramach dwudziestu 2-dniowych wyjazdów dla łącznej grupy 300 osób, w tym przede wszystkim do os. fizycznych i prawnych (w tym przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego / Jednostek Organizacyjnych Samorządu Terytorialnego) oraz kadry Podmiotów Ekonomii Społecznej zainteresowanych utworzeniem Przedsiębiorstw Społecznych, będących Uczestnikami/Uczestniczkami projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego 2024-2029”.

Szczegóły do pobrania w poniższych załącznikach:

  1. Zapytanie ofertowe nr 02/7.1/OWESCW/KUŹNIA/2024 w oparciu o zasadę konkurencyjności – wyświetl plik Pdf
  2. Zapytanie ofertowe nr 02/7.1/OWESCW/KUŹNIA/2024 w oparciu o zasadę konkurencyjności – pobierz plik Word
  3. Zapytanie ofertowe nr 02/7.1/OWESCW/KUŹNIA/2024 w oparciu o zasadę konkurencyjności – załączniki od 1 do 7 – pobierz plik Word