Zaproszenie do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dot. koncepcji ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce w nowej perspektywie finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027.

Spotkanie organizowane jest dla podmiotów ekonomii społecznej – w szczególności przedsiębiorstw społecznych.

Spotkanie odbędzie się 17 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w Warszawie,
w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Żurawia 4a, sala 200

Szczegółowe informacje i rejestracja:
beata.kur@mrpips.gov.pl (22 461 61 38)
oraz anna.moskwa@mrpips.gov.pl (22 461 61 36).

Prosimy o zgłoszenia do 12 lipca br. – z podaniem osoby zgłaszającej się do udziału oraz wskazania reprezentowanego podmiotu.

Liczba miejsc ograniczona – informacja o zakwalifikowaniu do udziału
w spotkaniu zostanie przekazana najpóźniej 15 lipca br.
Uwaga – uczestnikom nie zapewnia się zwrotu kosztów dojazdu.

Więcej informacji na stronie:
http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/EFS,2021-2027,4143.html