Zmiana Regulaminu projektu – zwiększenie alokacji na tworzenie nowych miejsc pracy!

Informujemy, iż w związku z otrzymaniem od Instytucji Zarządzającej dodatkowych środków finansowych na tworzenie nowych miejsc pracy, z dniem 15.06.2021r. dokonano aktualizacji Regulaminu projektu (paragraf 7 ust. 21-23). W wyniku powyższego łączna liczba miejsc pracy w ramach całego projektu wzrosła z 400 do 420.

Ponadto wprowadzono jedną zmianę porządkującą liczbę godzin – z 12 na 17 godzin – doradztwa specjalistycznego przypadającą na 1 PES (paragraf 3 ust.3).

Zaktualizowany Regulamin projektu dostępny jest w zakładce Dokumenty.

Rozmiar czcionki
Duży kontrast