Zmiana Regulaminu przyznawania pakietów marketingowych dla PES oraz przedłużenie naboru wniosków

Informujemy, iż ze względu na konieczność wprowadzenia procedury zakupów pakietów marketingowych dla PES zgodnie z zasadą konkurencyjności zmienione zostały niektóre zapisy Regulaminu przyznawania pakietów marketingowych dla PES, w tym w Załączniku nr 2 (Umowa na udzielenie pakietu marketingowego).

Ponadto zawiadamiamy, iż naborów wniosków o przyznanie pakietów marketingowych zostaje przedłużony do dnia 15.09.2023r.

Zmiany Regulaminu przyznawania pakietów marketingowych dla PES wprowadzono w następujących miejscach:

– § 4 ust.1

– § 6 ust.3, ust.6 i 7 , ust. 8 (wykreślono) oraz ust. 11 (aktualnie 10)

– Załącznik nr 2: § 3 ust. 2, ust. 3 (wykreślono), ust. 4 i 5 (aktualnie 3 i 4) oraz ust. 10 (aktualnie 9)

Zaktualizowany Regulamin przyznawania pakietów marketingowych dla PES wraz z załącznikami dostępny jest poniżej oraz w zakładce Dokumenty

Regulamin przyznawania pakietów marketingowych dla PES_01.06.2023