Rozstrzygnięcie postępowania na organizację i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych wraz egzaminem i certyfikatem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje/kompetencje określonych w zapytaniu ofertowym nr 03/9.3.1/OWESCW/2020

Poniżej przedstawiamy informację o wybranym Wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych wraz egzaminem i certyfikatem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje/kompetencje dla Uczestników/-czek projektu
„OWES subregionu Centralno-Wschodniego”:

W części I – Szkolenie komputerowe w standardzie ECDL wraz z egzaminem z poziomu BASE – moduł B4 –arkusze kalkulacyjne :

Do podpisania umowy rekomendowana została firma:

„NATI” Zdzisława Będkowska,
41-219 Sosnowiec; ul. J. Kossaka 36/99,
_____________________________________________________________________________

W części II – Szkolenie komputerowe w standardzie ECDL wraz z egzaminem z poziomu STANDARD – moduł S2 – grafika menadżerska i prezentacyjna:

Do podpisania umowy rekomendowana została firma:

„NATI” Zdzisława Będkowska,
41-219 Sosnowiec; ul. J. Kossaka 36/99,
_____________________________________________________________________________

W części III – Szkolenie komputerowe w standardzie ECDL wraz z egzaminem z poziomu STANDARD – moduł S4 – edycja obrazów:

Do podpisania umowy rekomendowana została firma:

„NATI” Zdzisława Będkowska,
41-219 Sosnowiec; ul. J. Kossaka 36/99,
_____________________________________________________________________________

W części IV -Szkolenie komputerowe w standardzie ECDL wraz z egzaminem z poziomu STANDARD – moduł S5 – zarządzanie projektami:

Do podpisania umowy rekomendowana została firma:

„NATI” Zdzisława Będkowska,
41-219 Sosnowiec; ul. J. Kossaka 36/99,
_____________________________________________________________________________

W części V – Szkolenie komputerowe w standardzie ECDL wraz z egzaminem z poziomu STANDARD – moduł S6 – Web editing

NIEROZSTRZYGNIĘTE – złożona oferta nie spełnia wymagań minimalnych określonych w pkt. VI Zapytania w zakresie ust.4 pkt. a
______________________________________________________________________________

W części VI – Szkolenie komputerowe w standardzie ECDL wraz z egzaminem z poziomu STANDARD – moduł S10 – podstawy programowania

Do podpisania umowy rekomendowana została firma:

„NATI” Zdzisława Będkowska,
41-219 Sosnowiec; ul. J. Kossaka 36/99,
_____________________________________________________________________________

W części VII -Szkolenie komputerowe w standardzie ECDL wraz z egzaminem z poziomu ADVANCED – moduł A2 – zawansowane arkusze kalkulacyjne:

Do podpisania umowy rekomendowana została firma:

„NATI” Zdzisława Będkowska,
41-219 Sosnowiec; ul. J. Kossaka 36/99,
_____________________________________________________________________________

W części VIII – Szkolenie z zakresu uprawnień SEP do 1 Kv wraz z egzaminem:

NIEROZSTRZYGNIĘTE – złożona oferta nie spełnia wymagań minimalnych określonych w pkt. IX Zapytania w zakresie ust. 2
______________________________________________________________________________

W części IX – Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z egzaminem:

NIEROZSTRZYGNIĘTE – złożona oferta nie spełnia wymagań minimalnych określonych w pkt. VI Zapytania w zakresie ust.4 pkt. a
______________________________________________________________________________

W części X –  Szkolenie z obsługi i napełniania zbiorników ciśnieniowych (napełnianie butli) wraz z egzaminem:

NIEROZSTRZYGNIĘTE – brak ofert
______________________________________________________________________________

W części XI – Kurs na prawo jazdy kat. B wraz z egzaminem:

NIEROZSTRZYGNIĘTE – brak ofert
______________________________________________________________________________

W części XII –

Spawanie TIG (141) – spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi – wraz z egzaminem:

Do podpisania umowy rekomendowana została firma:

P.U. HARISPAL Paulina Szilistowska,
41-219 Sosnowiec; ul. Braci Mieroszewskich 122B
_____________________________________________________________________________

W części XIII – Szkolenie z zakresu strzyżenia i pielęgnacji psów i kotów wraz z egzaminem:

NIEROZSTRZYGNIĘTE – brak ofert
______________________________________________________________________________

W części XIV – Kątowanie i strojenie systemów nagłośnieniowych wraz z egzaminem:

NIEROZSTRZYGNIĘTE – brak ofert
______________________________________________________________________________

W części XV – Szkolenie z zakresu marketingu internetowego wraz z egzaminem:

Do podpisania umowy rekomendowana została firma:

„NATI” Zdzisława Będkowska,
41-219 Sosnowiec; ul. J. Kossaka 36/99,
_____________________________________________________________________________

W części XVI – Networking i etykieta w biznesie wraz z egzaminem:

NIEROZSTRZYGNIĘTE – złożona oferta nie spełnia wymagań minimalnych określonych w pkt. IX Zapytania w zakresie ust. 2
______________________________________________________________________________

Jednocześnie informujemy, iż ze względu na ogłoszony z dniem 20.03.2020r. na terenie całego kraju stan epidemii, a tym samym brak możliwości realizacji szkoleń/kursów zawodowych dla Uczestników/-czek projektu  podpisanie umów z wybranymi wykonawcami zostaje wstrzymane do czasu zniesienia ograniczeń uniemożliwiających organizację przedmiotowego wsparcia.