Wszelkie FORMY WSPARCIA oferowane w ramach projektu są BEZPŁATNE!!!

Przypominamy, iż projekt „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym wsparcie doradczo-szkoleniowe świadczone na rzecz uczestników projektu przez nasz OWES jest BEZPŁATNE!!!.